Boligventilasjon og service

Nye hus bygges tett og er godt isolert for å spare energi og hindre varmetap. Samtidig stiller byggeforskriftene krav til ventilasjonen i boligen. Vi har ventilasjonsmontører og srevimceteknikkere som kan levere komplette anlegg samt utføre service der dette er nødvendig. Ta kontakt med oss for mere infomasjon